il·lustració, disseny gràfic, disseny web

El meu portafoli: L’Atrapasons TV3

Disseny personatges "La màquina d'escriure"- L'Atrapasona TV3

La màquina d’escriure (Leroy Anderson)

Client: L’Atrapasons (TV3) | Treball: Disseny personatges

Disseny personatges "La botiga fantàstica"- L'Atrapasona TV3

La Boutique Fantasque (Ottorino Respighi)

Client: L’Atrapasons (TV3) | Treball: Disseny personatges

Il·lustració, disseny i creació de personatges "Háry Janos" - L'Atrapasons TV3

Háry János (Zoltán Kodály)

Client: L’Atrapasons (TV3) | Treball: Disseny personatges