Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

Acevip

Disseny web: Carles Salas | Treball: Disseny web | Client: ACEVIP

Web per l’Associació Catalana d’Empreses Audiovisuals (ACEVIP), que agrupa les empreses que realitzen al voltant del 75% dels serveis audiovisuals per institucions, empreses i oci de Catalunya.

URL: www.acevip.cat

Disseny web ACEVIP

web acevip.cat