Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

El meu portafoli: L’Atrapasons TV3

La màquina d’escriure (Leroy Anderson)

Client: L’Atrapasons (TV3) | Treball: Disseny personatges

La Boutique Fantasque (Ottorino Respighi)

Client: L’Atrapasons (TV3) | Treball: Disseny personatges

Háry János (Zoltán Kodály)

Client: L’Atrapasons (TV3) | Treball: Disseny personatges