Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

Banca Online

Il·lustració i disseny: Carles Salas | Treball: VideoClips “Banca Fàcil” | Client: Banco Santander, Infonomia

Creació de personatges, fons i producció dels 8 clips corresponents a “Banca Fàcil”, un projecte del Banco Santander on expliquen conceptes i operacions bancaries d’una manera sencilla, amb personatges animats que interactuen amb gent real. L’equip format per en Xavier Guinot (càmera i muntatge video), Marc Soldevila (tècnic de so), Carles Pellejero (animacions), Joan Arqué (actor) i la gent d’Infonomia a les tasques de guionitzció i direcció.

Disseny de personatges protagonistes del clip “Banca Online”, situació 01

Esboç i creació de personatges, il·lustració empresari "Banca  Online" (Situació 01)

 

Disseny de personatges protagonistes del clip “Banca Online”, situació 02

Esboç i creació de personatges, il·lustració empresari "Banca  Online" (Situació 02)

 

Disseny de personatges protagonistes del clip “Banca Online”, situació 03

Esboç, creació de personatges i il·lustració empresari "Banca  Online" (Situació 02)

 

Clip “Easy Renting”