Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

Comprar i vendre a Internet

Il·lustracions  i animacions: Carles Salas |  Client: Infonomia  |  Treball: InnoClips (Plan Avanza)

La utilització d’Internet com a nou canal comercial ofereix importants beneficis a qualsevol tipus d’empresa, independentment de la seva mida o del mercat en què operi. Més enllà de la creació d’una botiga virtual pròpia, les Pimes tenen avui a la seva disposició diferents maneres de potenciar de forma econòmica la comercialització a Internet. En aquest clip es detallen algunes d’elles.

Veure el vídeo: https://www.infonomia.com/articulo/videos/195