Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

Eines de màrqueting electrònic II

Il·lustracions  i animacions: Carles Salas |  Client: Infonomia  |  Treball: InnoClips (Plan Avanza)

La combinació d’ambdós fenòmens suposa actualment una oportunitat per a les petites i mitjanes empreses sense grans pressupostos de màrqueting. A partir d’una mínima inversió, una pime pot aconseguir una presència online capaç de millorar notablement la visibilitat de la seva marca, productes o serveis. Conceptes com e-mail màrqueting, web 2.0, banners o posicionar-se en cercadors es desenvolupen en aquest clip.

Veure el vídeo: https://www.infonomia.com/articulo/videos/203