il·lustració, disseny gràfic, disseny web

El meu portafoli: InnoClips

Pàgina 1 de 212

Sistemes de cobrament

Client: Infonomia | Treball: InnoClips (Plan Avanza)

Software com a servei (SaaS)

client: Infonomia | treball: InnoClips (Plan Avanza)

Eines de màrqueting electrònic I

client: Infonomia | treball: InnoClips (Plan Avanza)

Eines de màrqueting electrònic II

client: Infonomia | treball: InnoClips (Plan Avanza)

Xarxes professionals On line

client: Infonomia | treball: InnoClips (Plan Avanza)

Telefonia IP

client: Infonomia | treball: InnoClips (Plan Avanza)

Pàgina 1 de 212