Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

Oficina mòbil

Il·lustracions  i animacions: Carles Salas |  Client: Infonomia  |  Treball: InnoClips (Plan Avanza)

En tan sols uns pocs anys la ràpida evolució tecnològica ha fet que dispositius com el telèfon mòbil, l’ordinador portàtil, les PDA o una connexió a Internet hagin deixat de ser eines exclusives dels alts directius o de les grans empreses. Avui aquests instruments poden ser utilitzats també per les pimes per obtenir els avantatges i beneficis aportats pel concepte d’Oficina Mòbil. En aquest clip s’expliquen els avantatges del seu ús i les seves possibilitats.

Veure el vídeo: https://www.infonomia.com/articulo/videos/196