Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

Revista CNR “Residus”

Il·lustració: Carles Salas | Treball: Il·lustració article Revista CNR | Client: Grupo Zeta S.A

“Les vacances eternes existeixen… en les escombraries que ens deixem enrere”

Cada any a Espanya es generen desenes de milers de tones de deixalles. L’estiu a més, concentra aquests residus en entorns naturals, com la platja i la muntanya, on ens oblidem de tot. Aquesta il·lustració mostra el periode que necessita cada objecte per desapareixer, si és que arriba a desaparèixer algun dia. “La vacances eternes existeixen… en les escombraries que ens deixem enrere”. 3 pàgines de la publicació, una doble i una posterior.

Il·lustració "Residus al camp"

Il·lustració CNR (Grupo Zeta S.A), "Residus a la platja"

Il·lustració "Residus al camp", per la revista CNR (Grupo Zeta S.A.)

Il·lustració CNR (Grupo Zeta S.A), "Residus al camp"