Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

Software com a servei (SaaS)

Il·lustracions  i animacions: Carles Salas |  Client: Infonomia  |  Treball: InnoClips (Plan Avanza)

L’ús d’aquest model és especialment beneficiós per a les Pimes, en àrees com la gestió de correu electrònic, dels recursos humans, de continguts web, de relació amb clients, comptabilitat, etc … Aquest concepte d’ús del programari remot reforça les pràctiques de l’oficina mòbil i l’empresa flexible. Els beneficis es deriven de les economies d’escala per part de l’empresa proveïdora, mentre els clients redueixen els riscos d’inversió.

Veure el vídeo: https://www.infonomia.com/articulo/videos/198