Il·lustració, disseny gràfic, disseny web i disseny apps

Xarxes professionals On line

Il·lustracions  i animacions: Carles Salas |  Client: Infonomia  |  Treball: InnoClips (Plan Avanza)

Les xarxes de contactes professionals han estat tradicionalment font de diferents beneficis tant per a persones com per a empreses. Internet ofereix avui la possibilitat d’ampliar de forma considerable l’abast dels beneficis oferts per aquestes xarxes tradicionalment físiques. Les comunitats virtuals existents permeten grans avantatges als professionals que es detallen en aquest clip.

Veure el vídeo: https://www.infonomia.com/articulo/videos/200